Groei Coöperatie
Organisatie 3.0
Hoe

Planning voor een Employee Buy-out

Het veranderen van een bedrijf bestuurd door een eigenaar-bestuurder naar een bedrijf in handen van zijn werknemers vraagt om een aantal ingrijpende aanpassingen in de structuur en de cultuur van uw bedrijf. Werknemers hebben wellicht nooit gedacht aan de mogelijkheid van het gezamenlijk eigenaar worden, of hebben het gevoel dat het te riskant voor hen is. Tot dusver zijn ze gewend dat de organisatie door u wordt bestuurd en dat de ondernemersrisico’s bij u als ondernemer liggen.

Hoe meer tijd er is, hoe makkelijker het is om een cultuur van 'ownership’ te creëren en de benodigde structuur te bouwen voor medewerkerszelfbestuur. De ervaring leert dat als de structuur goed wordt gebouwd en geborgd, medewerkers meer dan in staat zijn om het bedrijf succesvol te continueren. Het is mooi als we enkele jaren de tijd hebben om dit traject voor te bereiden. De praktijk wijst echter uit dat we deze tijd vaak niet hebben. Ervaring leert ons dat de eerste en meest ingrijpende stappen ook in enkele maanden gezet kunnen worden. De borging van het traject vraagt uiteraard meer tijd. De definitieve planning en uitvoering van een medewerker buy-out duurt ergens tussen 2 maanden tot 4 jaar.

Vormen van Employee ownership

De meest voorkomende vormen van Employee ownership zijn indirect eigendom en direct eigendom van de medewerker. De keuze wordt vaak bepaald aan de hand van de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de wensen en mogelijkheden van u als DGA en uw medewerkers.

Indirect eigendom wordt veelal georganiseerd middels een coöperatieve vereniging waarin de medewerkers participeren.

Medewerkers kunnen ook rechtstreeks aandelen bezitten op hun eigen individuele namen (direct eigendom). Een manier voor werknemers om in de loop van de tijd eigendom te verwerven, is het omzetten van bonusaanspraken of gedeelten van inkomen in eigendom. Er zijn fiscale regelingen voor de onderneming en de werknemers die dit traject aantrekkelijk kunnen maken.

Het kiezen van de juiste vorm van eigendom betreft een complexe vraagstuk waarbij vooraf goed over een groot aantal zaken nagedacht dient te worden. Misschien wilt u advies in winnen over wat het beste past bij uw doelstellingen. Neem dan gerust contact met ons op.

Financiering van een Employee Buy-out

De financiering van een Employee buy-out is afhankelijk van de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf en hoe de buy-out wordt gestructureerd. De juiste oplossing kan bestaan uit een combinatie van verschillende opties.

Als aandelen worden gekocht door een medewerkers coöperatie, kan de coöperatie in staat zijn om te lenen van een bank - in het bijzonder als het bedrijf een sterke, voorspelbare cashflow heeft. De coöperatie gebruikt vervolgens de toekomstige bedrijfswinsten tot betaling van rente en aflossingen.

Naast de banken, is er ook een groeiende groep informal investors die geïnteresseerd is om Employee Buy-outs te financieren.

Als alternatief kan de eigenaar van het bedrijf helpen te financieren door in te stemmen om een gedeelte van de verkoopprijs in termijnen ontvangen in plaats van in één keer. Eigenaren die geloof hebben in hun bedrijf - en het idee van een Employee buy-out - zijn vaak bereid om dit te doen.

Werknemers kunnen zelf ook bijdragen aan de financiering van de buy-out. Zij kunnen de financiering van de geleidelijke verwerving van aandelen door het nemen van aandelen of aandelenopties als onderdeel van hun beloning. Of ze kunnen investeren met hun eigen spaargeld of (achtergestelde) leningen van familieleden.

De financieringsstructuur kan ook belangrijke fiscale gevolgen hebben. Deskundig advies inwinnen is raadzaam. Graag informeren wij u nader in een persoonlijk gesprek.