Groei Coöperatie
Organisatie 3.0
Wat

Runnen van het bedrijf na een Employee Buy-out

Zodra de buy-out is voltooid, blijft het bedrijf normaal geëxploiteerd worden als een onderneming met winstoogmerk. Onderdeel van het begeleidingstraject is een transitie naar organiseren 3.0 structuur. Kort gezegd gaan medewerkers in een nieuwe structuur de organisatie gezamenlijk managen. Het is primair zaak om de zaken rond eigenaarschap en de dagelijkse operatie helder te kaderen. Uit ervaring blijkt dat medewerkers zelfbestuur intern leidt tot meer ondernemerschap. Dit zorgt ervoor dat medewerkers hun volledige potentieel aanwenden voor het succes van de organisatie. Veelal leidt dit tot significante groei van het bedrijfsresultaat.

Medewerkers hebben begeleiding nodig om de medewerkerszelfbestuur praktisch vorm te geven. Een relatief kort consultancytraject is noodzakelijk om gezamenlijk de 3.0 structuur te bouwen en operationaliseren. Zie de informatie over organiseren 3.0 hoe één en ander in de praktijk vorm krijgt en functioneert.

Eigenaarsrol van medewerkers

Ook de eigenaarsrol van medewerkers moet strak geregeld zijn. Voor welke vorm ook gekozen wordt. Het samen invulling geven aan het eigenaarschap, het in en uittreden en bijvoorbeeld het verhandelen van eigendomsaanspraken moet helder en duidelijk geregeld zijn

GROEI Coöperatie

GROEI Coöperatie begeleidt Employee Buy-outs. De begeleiding bestaat uit het voorbereiden van de Buy-out, de daadwerkelijke overname, inclusief financiering, het bouwen van de nieuwe structuur en cultuur en het operationaliseren ervan. GROEI-Coöperatie is partner gedurende het hele proces. Risicodragend. Ook kunnen we participeren en tijdelijk als DGA optreden. Wilt u meer weten over hoe Employee Buy-out uw pensioen of uittreed wens kan realiseren? Neem dan contact met ons op.